Den goda herdens skola – 2016-03-08

BISKOP EMERITUS JAN-OLOF JOHANSSON

– Vi måste tro att det blir fred och jobba för det. Vad är alternativet?

Så sade en ung elev i Den gode herdens skola i Betlehem till förre biskopen i Växjö stift, Jan-Olof Johansson. Han är ordförande i drygt hundraåriga Svenska Jerusalemsföreningen, som sedan 60-talet driver en flickskola i Betlehem. Föreningen är den äldsta svenska biståndsorganisationen.

Jan-Olof Johansson var gästföreläsare på Pensionärsuniversitetets månadsmöte i mars och berättade om Svenska Jerusalemsföreningen, som startade med att bygga ett sjukhus i Jerusalem. I dag är sjukhuset regionsjukhus i den heliga staden och drivs av den palestinska myndigheten. I stället har Svenska Jerusalemsföreningen tagit över driften av Den gode herdens skola. Den startades av en amerikansk-palestinsk kvinna. Det är en privat skola, där majoriteten av eleverna är muslimer. Skolan drivs med framför allt insamlade medel från kollekter.

Att det är en flickskola beror på att det inte är eller har varit en självklarhet för flickor att få utbildning i Mellanöstern. Nu finns det planer på att öppna skolan också för pojkar och en pojkklass finns redan på försök.

Ingen av flickorna bär slöja i skolan, det har lärare och elever beslutat. Däremot tar de flickor som brukar använda slöja, på sig den, när de lämnar skolan för att gå hem. De går hem till ett ganska tråkigt liv, eftersom Betlehem är en stängd stad. De kan inte resa därifrån om de vill. De är fångna i sin egen stad. En åtta meter hög mur, byggd på palestinskt område av israelerna, hindrar befolkningen från att resa.

Betlehem är en mycket gammal stad, den nämns tidigt i Bibeln. Där födde patriarken Jakobs hustru Rakel den yngste av de tolv i brödraskaran, Benjamin. Där föddes Jesus och på den platsen finns Födelsekyrkan.

PUV:s ordförande Britt Segerberg med gästen vid mars månadsmöte, biskop emeritus Jan-Olof Johansson, som berättade om Den gode herdens skola i Betlehem.

Text och bild: ROLF WENANDER