Från artigt snack till uppskattad verkstad – 2016-04-12

MATS DANIELSSON, ETIKETTDOKTORN, EKSJÖ

Mats Danielssons föreläsning var mycket mer stand up commedy än vi är vana vid av de flesta andra föreläsare som gästar oss.
Men av en stand up commedien förväntar man sig i bästa fall ett budskap som man bär med sig hem. Och precis så var det med Mats ”föreläsning”. Han lämnade kvar några nyckelord när vi hade skiljts från varandra denna strålande vårdag.

Någon genomgång av regler för hur man hanterar och placerar kniv och gaffel blev det inte. Istället kom det att handla om normalt bemötande människor emellan – eller sunt förnuft om man vill.

Artighet var det första begreppet han exemplifierade med.
Tänk vilken god atmosfär man skapar när man bemöter sina medmänniskor med artighet.

Ytterligare ord, som Mats lyfte fram som nyckelbegrepp:

RUS
alltså
* Respektera
* Uppskatta
* Se

Alltså bemötande i vår sociala samvaro som gör livet så mycket enklare och trevligare. Dessutom ökar produktionen i yrkeslivet var en av Mats Danielssons teser.

Hur reagerar vi när vi träffar någon?
Mats bad händelsevis en av våra medlemmar att komma upp på podiet och demonstrerade hur olika handslag fungerar: Maktutövande eller underdånigt?
Och var vi har vår komfortzon: Lång borta eller alldeles för nära?

Som den gode pedagogen exemplifierade han hela tiden sina teser – antingen med anekdoter ur sitt eget liv eller med händelser från det mer eller mindre publika livet. Roligast var definitivt:

”I sin tidigare del av sitt professionella karriär skulle Robert Gustafsson avtackas av kungafamiljen. Det var när det var galaföreställning på Kungl. Operan med anledning av kungens 50-årsdag, den där med Kerstin Dellert m.fl. av den tidens mest populära artister. En av dessa var Putte Wickman. Kungafamiljen skulle komma bakom scenen efter föreställningen och tacka alla medverkande, och i sin bristande ungdomliga erfarenhet visste Robert inte vad protokollet sa beträffande bemötande av kungafamiljen.
Putte som varit med åtskilliga gånger vid liknande tillfällen gav honom rådet att han skulle ta i hand normalt. Sen när kungen sa nånting skulle Robert replikera ”Tack det samma” – vad kungen än sa. Sist i raden av tackare kom drottningen. Så böjde hon sig fram till Robert och sa nånting tyst i örat. Och Robert replikerade ”Tack det samma”. När Putte senare frågade vad drottningen sagt, berättade Robert sanningsenligt: ”Du är inte klok!”

Han hade självfallet svarat som han blivit lärd…

Vi hade ett underhållande månadsmöte med Mats Danielsson som huvudperson.
Underhållare, pedagog och tankeväckare.

Text och Bild: BWS