Historia – Paul Lövgren – 2017-04-10

1800-talet: marschen mot det moderna Sverige börjar

Föreläsningen om 1800-talet och hur marschen mot det moderna Sverige började, inleddes med ett recept på barkbröd. Föreläsaren, filosofie magistern i historia, Paul Lövgren, ville med det illustrera den sanslösa fattigdom som rådde i Sverige under det 19:e århundradet.

Paul Lövgren om barkbröd

Fattigdomen var inte det enda som präglade 1800-talet, utan också ett stort bygge: Göta kanal. Industrialismen, när människan tog maskiner till hjälp för produktion, gjorde det nödvändigt att förbättra kommunikationerna. Det man producerat måste ju säljas och enkelt kunna fraktas till sina kunder. Med kanalen knöt man ihop Sveriges vattenvägar. Men under senare delen av århundradet tog andra kommunikationsmedel över, när det stora järnvägsbyggandet tog fart.

Samtidigt med industrialiseringen hände det mycket politiskt i Sverige. År 1792 hade kungen, Gustav III, mördats, hans son Gustav IV Adolf trätt till och krig hade utkämpats. Ryssland hade erövrat Finland. En fjärdedel av Sveriges yta avträddes. Gustav IV Adolf fick skulden för förlusten av Finland och avsattes.

Paul Lövgren om ny tronföljare

En tronföljare valdes, men han dog efter kort tid. En ny tronföljare, en fransman, Jean Baptiste Bernadotte trädde till. Tanken var att han skulle återerövra Finland, men han tog Norge i stället och en ganska misslyckad union mellan Sverige och Norge blev resultatet.

År 1803 bodde det 2,8 miljoner människor i Sverige, varav 13 procent i städerna. 1905 var Sveriges invånarantal 5,2 miljoner och 20 procent bodde i städerna.

Fransmannen som blev tronföljare och sedan kung, Karl XIV Johan styrde Sverige enligt den regeringsform som antagits 1809, efter att man avsatt Gustav IV Adolf. I den delas mellan konung och riksdag. Regeringsformen ersattes av en ny 1975.

Riksdagen var dock fortfarande delad i fyra stånd, en otidsenlig ordning. Det dröjde ända till 1866 innan tvåkammarriksdagen infördes.

Under 1800-talet genomfördes flera stora reformer. Sverige fick en lag om allmän folkskola 1842, 1848 kom en lag om aktiebolag, 1862 stiftades en ny kommunallag.

Det svenska lantbruket genomgick en reform redan 1827, då laga skifte infördes. Det betydde att alla små åkerlappar kring byarna fördes samman till större enheter som delades mellan gårdarna.

Paul Lövgren om skandinavismen

Under 1860-talet uppstod skandinavismen, tanken på att vi i Norden skulle hålla ihop. Den tog sig uttryck i att kungen, Karl XV, ville att Sverige skulle hjälpa Danmark mot Preussen i ett krig om södra Danmark. Riksdagen sa nej.

1800-talet är också århundradet då 1,2 miljoner av en befolkning på 3 miljoner invånare flyttade från Sverige till USA.

Text: Rolf Wenander, Bild: BWS