Historia – Tobias Bromander – 2017-04-24

1900-talet: det moderna Sverige

Sverige utvecklas till demokrati. Fler och fler flyttar från landsbygden till städerna. Ekonomin globaliseras. Politiken internationaliseras. Sverige utvecklas från ett fattigt land till en välfärdsstat.

Detta är några av de trender som karakteriserar 1900-talet, enligt statsvetaren, fil doktor Tobias Bromander, Linnéuniversitetet. Han var siste föreläsare i serien ”Sverige från då till nu” och hade som rubrik ”1900-talet: det moderna Sverige”.

1900-talet var ett sekel då otroligt mycket hände.

Tobias Bromander konstaterade att det hände otroligt mycket under det förra århundradet.

Den tekniska utvecklingen med flyg, bilar och radio, för att inte tala om IT, präglade seklet, liksom de medicinska framstegen, vilket gör att människor blir äldre. Allt fler farliga sjukdomar botas.

Efter andra världskriget, som är den viktigaste händelsen under seklet, pekade alla kurvor uppåt, särskilt för Sverige, som hade en orörd industri och kunde producera till det av krig förstörda Europa.

En rad händelser präglade seklet, till exempel Kubakrisen, där världen stod mycket nära ett tredje världskrig. Sovjetunionen höll på att placera ut missilavskjutningsramper på Kuba. USA krävde att det skulle upphöra och fartyg på väg till ön med utrustning till ramperna skulle vända. Till slut gjorde de också det. Krigsrisken var avvärjd.

Terrordådet i New York den 11 september och följderna av det lever vi med än, konstaterade Tobias Bromander.

Sveriges väg till demokrati börjar med att kungamakten försvagas och folket tar över. År 1921 fick kvinnor rösta för första gången i allmänna val i Sverige. Sverige var därmed sist av länder i Norden att införa allmän rösträtt. Först i världen var Nya Zeeland.

Ett märkesår är 1974, då den nya regeringsformen antas och där det står tydligt i dess första paragraf: All offentlig makt utgår från folket

Samtidigt börjar makten granskas av medierna. Först var tv där de tre O-na, Åke Ortmark, Lars Orup och Gustaf Olivecrona ställde frågor utan att intervjuoffret visste om dem på förhand.

Glesbygden blir allt glesare. Det bor cirka 80 procent av folket i riket i städerna. Allt färre jobbar i jordbruket. Samtidigt ökar jordbruksproduktionen. Sverige är inte längre ett jordbruksland, utan ett industriland.

Vi får förstäder som Vällingby, där folk bor, men inte arbetar. Vi får miljonprogrammet, då det byggs en miljon bostäder.

Den svenska modellen byggs upp. Den har sin grund i bland annat folkrörelser och fackföreningar. Fack och arbetsgivare enas om formerna för avtal, så att strejker ska kunna undvikas, det så kallade Saltsjöbadsavtalet. Sverige har under 1900-talet gått från ett utvandrarland till ett invandrarland.

Sverige är också framåt när det gäller jämställdhet. Från 1983 är alla yrken öppna för både könen.

Text och bild: ROLF WENANDER