SUV – i takt med tiden – Tomas Hermander och Stefan Lundholm – 2017-03-16

Arabysatsningen – Om att arbeta i ett särskilt utsatt område.

Stefan Lundholm, Tomas Hermander och Britt Segerberg

I takt med tiden” kallar vi serien med föreläsningar i aktuella ämnen. Tidigare i serien talades om migration och integration, en av dagens stora politiska frågor. Växjö växer och växer – men är det möjligt med en bilfri stad innan växtvärken resulterar i trafikkaos och förhindrar framkomlighet i staden?

Den tredje föreläsningen i serien handlade om ”Arabysatsningen – om att arbeta i ett särskilt utsatt område.” Om Araby vet vi – det är ”ett utsatt område” och inte nog med det – ett av landets 14 ”särskilt utsatta områden”, tillsammans med Rosengård m fl, vilket är en tveksam utmärkelse. Araby har en lång historik av sociala problem som accelererat de senaste åren. Vi vet också att Araby oftast förekommer i nyhetsrapporteringen när något med nyhetsvärde rapporteras: bränder, stölder, misshandel och annat som anses vara av allmänt intresse. Att det pågår kraftfulla satsningar på att vända den sedan länge pågående negativa utvecklingen i området är inte lika intressant att rapportera om.

Men Araby är inte lämnat i sticket. ”Arabysatsningen” heter projektet som skall medverka till att vända utvecklingen, och om projektet berättade Tomas Hermander, kommissarie och projektledare vid polisen i Växjö. Det blev en intressant föreläsning om de parametrar som anses utmärka ”särskilt utsatta områden” och en analys av de faktorer som leder fram till begreppet ”särskilt utsatta”. I Arabyområdet anses bo ca 6.500 personer – de är registrerade, men hur många som dessutom bor där vet man inte.

Arabysatsningen började i februari 2016 med namnet ”Sigfrid 2”. Målsättningen är att stärka lokalpolisarbetet, bekämpa försäljning av vapen och narkotika och att erbjuda de boende möjligheter till vettiga fritidsaktiviteter. För några dagar sedan läste vi i tidningarna om den unga somaliska kvinnan som på eget bevåg satte igång med fotbollsträning för kvinnor, ett initiativ som vuxit till en mindre folkrörelse. En annan satsning är Araby Park Arena, som är en samlingsplats både på dag- och kvällstid. Den är mycket uppskattad men inte oväntat dras dit element och aktiviteter som inte är välkomna, t ex narkotikaförsäljning

Satsningen är ännu i sin linda men det finns ett honnörsord i sådana här sammanhang, påpekade föreläsaren: ”uthållighet!” och refererade till den stora satsning som gjorts i Södertälje under några år och som resulterade i att man lyckades knäcka både den grova kriminaliteten, som höll på att ta över staden, och att hålla nere vardagsbrottsligheten.

Avslutningsvis visade föreläsaren en kortfilm från polisens arbete i Stockholms tunnelbanor. För att tala klartext: det var en ruskig upplevelse. Mer än en i salen funderade nog på om diskussioner och dialog är rätta metoden att bemöta det här klientelet som är inställda på en enda sak: att ställa till bråk,

Efter pausen berättade Stefan Lundholm från Medborgarkontoret Araby och verksamheten där. Några siffror presenterades om Arabyområdet, som kallades ”ett urbant utvecklingsområde”. Arbetslöshet 52%; hushåll med långvarigt försörjningsstöd: 4.8%; behörighet till gymnasieskola: lägre än 70%. Särskilt utsatta är äldre, funktionshindrade och unga. Bakom arbetslösheten finns välkända faktorer: lågutbildad eller ingen formell utbildning; bristande kunskaper i svenska; inget informellt nätverk där de lediga platserna ofta finns; diskriminering.

Det är ofta svårt att leva i Sverige, även för infödda svenskar – myndigheterna har många krav på medborgarna. Kontakter med försäkringskassa, skattemyndigheter, sjukvården m.m. är inte alltid enkel, och är än värre för nyanlända som inte kan språket och inte vet hur en kommun fungerar. Medborgarkontoret har en viktig roll att spela. Första året av kontorsverksamheten, 2012, hade man ca 6.500 ärenden och 2015 hade siffran nära fördubblats ca 12 800. Hjälp med myndighetskontakter, blanketter att fylla i och liknande underlättar livet för de nyanlända och utgör en tung del av en samhällsinformation som trots det kämpar med brister.

Det var två mycket intressanta och på sitt sätt hoppingivande föreläsningar vi fick lyssna till. Inte minst inblicken i hur kommunen arbetar och att det bakom eländesrubriker i tidningar-na finns en annan verklighet med envist arbete för att bort stämpeln som ”särskilt utsatt område.”

Text och Bild: Torsten Persson