Från Hajbyaffären till Husebyaffären – 2017-04-20

Vid Senioruniversitetets sista föreläsning i serien Litteratur fick den välfyllda samlingssalen möta författarparet och advokaterna Lena Ebervall och Per E Samuelsson, vilka i ”stafettföreläsning” elegant och informativt beskrev kriminalhistorier hämtade ur deras bokutgivning.

I fyra böcker i romanform kring omtalade svenska kriminalfall, betonas att böckernas inre mening är att visa på vissa myndigheters maktövergrepp under rättvisans gång.

Fotograf Maj-Lis Ulfsparre

I första boken ”Från Ers Majestäts olycklige Kurt” beskrivs Knut Hajbys mycket omskrivna förhållande med konung och hov med bland annat utpressning av stora summor. Omdömet kring K Hajby sammanfattade någon: Han var inget moraliskt geni.

I bok nummer två beskrivs 1959 års stora mordgåta med Olle Möller som livstidsdömd – trots alibi.

Bok nummer tre avhandlar Sveriges farligaste bombman Lars Tingström, vilken genom ett antal mycket uppmärksammade bombdåd, bland andra mot åklagare Sigurd Dencker, kom att ta löpsedelplats under en följd av år.

Från fjärde boken: Florence Stephens förlorade värld, fick auditoriet höra intressanta spörsmål om vem hon egentligen var och mycket om hennes bekymmer på Huseby herrgård, omgiven stundtals av snyltare och storbedragare.

Vi lyssnare gick från föreläsningen med ett antal funderingar kring Fru Justitias makttillkortakommanden.

Text Gunnar Carlberg