Månadsmöte – Odd Zschiedeich – 2017-03-14

Snille och smak under 230 år

Ständige sekreterarens tjänsterum de senaste 230 åren

Vem skulle inte vilja ha ett sånt här tjänsterum?

Månadsmötet i mars gästades av Odd Zschiedrich, kansliansvarig på Svenska Akademien. Han berättade om sin arbetsplats i går och idag.

Svenska Akademien instiftades av Gustav III. Efter 1600-talets krigande kungar, som haft till ambition att stärka riket militärt var Gustav III:s mål att stärka Sverige nationellt genom att skapa en själens identitet med språket som medel.

Akademien skulle med andra ord vårda och utveckla språket – och så är det fortfarande ända sen 1786.

Gustav III instiftade också en ”Kungliga Teatern” – som vid denna tid var det som nu heter Kungliga Operan och något senare också en teater för den lyriska konsten – Dramaten.

Fortfarande idag lever Akademien med den stadga och de regler som grundaren instiftade – 18 ledamöter, och så till vida den minsta av alla de kungliga akademierna med en ständig sekreterare, som är så ständig att vederbörande går i pension först vid 70 års ålder.

Akademiens mest publika uppgift är tvivels utan att besluta vem som ska få Nobelpriset i litteratur.

Akademiens mest kända dörr, den som öppnas av ständige sekreteraren när vederbörande inför den samlade världspressen ska berätta vem som får årets litteraturpris.

Men det är inte bara litteraturpriset Akademien arbetar med.

25 stiftelser med priser och stipendier till ett värde som motsvarar 3 Nobel-pris delas kontinuerligt ut. Ingen av de 18 ledamöterna har dock några fasta arvoden mer än ständige sekreteraren.

Men fortfarande är det att vårda och utveckla det svenska språket som är huvudsaken. Den senaste reformen inträffade för 10 år sen då ”W” fick bli en egen bokstav utan att behöva dela säte med ”V” i uppslagsböckerna…

För framtiden arbetas nu med en ”Svensk Språkhistoria”, som man räknar med ska komma ut 2019.

Sara Stridsberg, Akademiens senast invalda ledamot

2016 valdes Sara Stridsberg in som ledamot i Svenska Akademien efter Gunnel Vallquist. Med tanke på att den förra är född 1972 och den senare 1918 kan man undra om Akademien inte tänker fel, när man väljer in en så ung ledamot utan den stora livserfarenhet hennes företrädare på stol 13 hade.

Odd Zschiedrich förklarade med självklarhet, att det fina med den typen av succession är att man därigenom har alla generationer representerade bland de aderton.

Odd Zschiedrich

Odd Zschiedrich berättade att Akademien står helt oberoende – inga anslag från staten eller andra. Ursprungligen fick man sina intäkter från annonserna i Post- och Inrikes Tidning.

Fortfarande idag är Svenska Akademien den mest konservativa akademien. Protokollen skrivs fortfarande för hand på folieark.

Odd Zschiedrichs berättelse om Akademien i går och idag var oerhört informativt och levande. Han berättade dock ej om de dokument och akter som handlar om de senaste Nobelprisen – de är skyddade av sekretess i 50 år.

Men Odds avskedsanförande gav oss mod:

Språket blir bättre ju mer du använder det – det slits inte ut.”

Text och Bild: BWS