Historia – Olle Larsson – 2017-03-13

Olle Larsson: Det mäktiga Sverige

Olle Larsson har gjort det igen – fångat auditoriet i en knökafull Ulriksbergskyrka med sin föreläsning. När han föreläste om 1600-talet var det sannolikt publikrekord i kyrksal såväl som församlingssal.

Kyrksalen fullsatt

Församlingssalen fullsatt

Det är inte bara kunskapen och det är inte bara framförandet och det är inte bara engagemanget – det är också pedagogiken och dramaturgin som skapar succén.

Olle Larsson sammanvävde de torra årtalen och de krigande kungarna med mänskliga öden från 1600-talet. Han lät oss förstå vilka enorma lidanden soldaterna fick utstå under alla fälttåg. Men han lät oss också förstå hur svårt de som var kvar hemma hade det. Tänk att inte träffa sin lagvigde på 20 år! Och som ramberättelse berättade han historien om Måns och Ingeborg. Var dom verkligen gifta? Frågan ställdes redan inledningsvis och fick sin tragiska upplösning avslutningsvis då dom båda dömdes till döden.

Vid förra historie-föreläsningen, som slutade med Gustav Vasa, fick vi en trygg kunskapsgrund om 1500-talet. Olle fortsatte här och kunde konstatera att Gustav Vasa skapat en mycket fast och effektiv statsapparat, där solidaritet blev ett nyckelbegrepp.

Kanske ”den svenska modellen” skapades redan här.

Men det gick en mycket skarp skiljelinje mellan Gustav Vasa och sonen Erik XIV – Den förres stora uppgift var inrikespolitik genom att bygga Sverige starkt inifrån medan den senare riktade sitt intresse mot en stark utrikespolitik.

Sveriges mäktigaste fiender vid den här tiden var Danmark, Polen och Ryssland och Sveriges historia under
1600-talet är en historia om krig i Tyskland, i Danmark, i Ryssland, i Baltikum, i Ukraina, ja t.o.m. i Norge, där vi alla vet att Karl XII sedermera dog 1718 i Halden.

Men hur kunde Sverige under alla dessa år kunna hålla en armé i fält och uppenbarligen med så stor solidaritet?
Olle Larssons svar på den frågan var att Axel Oxenstierna skapat en mycket stark och tydlig myndighetsapparat i Sverige. Till detta skall läggas att den svenska befolkningen var starkt gudfruktig och trodde att allt som hände var ett resultat av Guds gärningar – missväxt t.ex.

Dessutom hade redan Karl XI skapat Indelningsverket, vilket kontinuerligt sörjde för att varje gård och torp levererade soldater.

Den stora frågan torde dock vara: Att ständigt gå i krig – var det primärt för att stärka sin prestige eller var det för att ”slå först”?

Nu var under alla förhållanden Sverige slut som stormakt.

Sverige som störst under 1600-talet

Text och Bild: BWS