Historia – Peter Danielsson – 2017-02-27

Dagens text på skärmarna informerar om dagen

Under första historie-föreläsningen förväntades vi få svaret angående när Sverige blev Sverige av Peter Danielsson ur vår blodiga historia genom seklerna.
Frågeställningen präntades in i oss genom att föreläsningsrubriken numera finns att läsa på dom stora skärmarna i Ulriksbergskyrkan.

Svaret – eller svaren – på frågan gav Peter Danielsson på ett väldigt genomgående sätt genom en genomgång av regentlängden från 1300-talet till och med Karl IX en bit in på 1600-talet.

Så här var det

Oerhört kunnigt och övertygande berättade Peter om val-kungar och arvs-kungar, om herravälde och om drottning Margaretas union mellan Sverige, Danmark och Norge under slutet av 1300-talet, om krig mellan de kungar som gripit makten med ambition att fortsätta hennes samlade makt över Skandinavium. Och han gjorde det på ett mycket pedagogiskt sätt genom att till alla i den fullsatta Ulriksbergs-kyrkan dela ut A4-dokument med regentlängden – bortåt 400 ex.

I stället för diabilder:
Auditoriet får varsin A4 med den svenska regentlängden.

Peter berättade livfullt om kungar som – åtminstone till en början – inte tordes kalla sig ”kung” men väl Riksföreståndare och om hur det fanns tyska ambitiösa pretendenter till tronen.

Vi slussades genom blodbad i Kalmar 1504 och blodbad i Stockholm 1520.

Men det finns en kung som kom att sätta starkast spår i den svenska kungahistorian: Gustav Eriksson Vasa.
Han var den som målmedvetet samlade provinserna i Sverige till en självständig nation.
Målet var att för hela riket ha en gemensam lagstiftning.
Trots – eller tack vare – att Kristian den II låtit halshugga så gott som hela den svenska adeln lyckades Gustav Vasa 1521 ta makten över hela riket. Efter några år omformade han Sverige från att vara ett valkungarike till att makten skulle gå i arv.
Och vi vet ju hur det slutade: Erik XIV, Johan III och Sigismund kunde ju inte hålla sams – stor splittring uppstod eftersom de tre sönerna hade inte samma lysande förmåga som sin far att leda landet med kunskap.
Gustav Vasa var en synnerligen sträng och despotisk kung. Men när han fick kritik kunde han säga: ”Jag har inte gjort någonting för egen vinning – allt har jag gjort för Sverige”. Och man är nog böjd att hålla med om man vet att han lade in hela sin privata förmögenhet i statskassan när han tog makten.

Och så var det frågan:
När blev Sverige Sverige?

Peter svarar på frågor

Enligt Peter kunde svaret vara: 6 juni 1521 när Gustav Vasa red in i Stockholm.
Men det kunde lika väl vara 1809…

Svea rikes historia följer oss nu under hela vårterminen i Senioruniversitetet. Nästa föreläsning kommer att handla om Sverige i det mäktiga 1600-talet.

I väntan på att Olle Larsson guidar oss igenom Gustav II Adolfs krig kan vi förbereda oss med den Regentlängd Peter Danielsson försåg oss med så att vi skulle kunna hänga med i resan mellan alla kungar i Skandinavium.

Text och Bild: BWS