Litteratur – Bengt Carlberg – 2018-03-08

Från Evedal till Brittatorp – en författares vedermödor

*

*

Torsdagens föreläsning i serien Litteratur hölls av Bengt Carlberg, Växjö, språklärare och författare. Rubriken löd: En författares vedermödor – om drömmar och visioner, och om författarskapets fram- och baksida.

Auditoriet fick verkligen inte bara en föreläsning över ämnet, utan också en levande och instruktiv lektion kring en boks tillkomst och vardande. Föreläsaren poängterade att många av oss i publiken genom tidigt läsande, säkert börjat umgås med drömmar om ett eget skrivande – dröm inte längre, sätt igång rådde föreläsaren. Rådet följdes av föreläsarens tankar om hur mycket prosa och poesi som genom tiderna gömts i närmaste byrålåda!

*

*

Med frågeställande rubriker delade föreläsaren upp sin framställning och sina teorier kring författarskap i allmänhet och deckargenren i synnerhet. Rubrikerna kunde lyda:

  • Vad är viktigast i min berättelse? 
  • Var någonstans skapar jag bäst? 
  • Hur mycket research behöver min bok? 
  • Språkstilar i verket?

Med ytterligare frågeställningar byggde föreläsaren upp auditoriets nyfikenhet genom att lättfattligt analysera frågeställningarna – alltid grundat på författarens egna erfarenheter från skrivandet.

Bengt Carlberg avslutade ”skrivprocesslektionen” ned att presentera sin utgivna deckartriologi: Popularitetsklubben, President McKinleys sista dagar och Projekt X, med kriminalinspektör Johan Fransson och hans tre kolleger vid Växjöpolisen.

Text: Gunnar Carlberg
Foto: Paul Lövgren