Historia – Fil.mag. Paul Lövgren – 2018-04-09

Nordens svartaste dag

Foto BWS

Paul trollband sina åhörare med att leda oss igenom förberedelserna inför tyskarnas ockupation av både Danmark och Norge. Dagen den 9 april 1940 blev dagen och dagarna däromkring dramatiska för våra grannländer.

På ett skickligt sätt band Paul ihop händelser, varav en del nu framstår som komiska, med det allvar och chock som en invasion av en främmande makt innebär.

Hitler hade från början ingen avsikt att erövra Norge trots att det från den 27 januari 1940 upprättades en egen stab för att planera ett anfall mot Norge.

Hitler ändrade sedan uppfattning och ett av skälen till invasionen var hans ilska över att ett av hans handelsskepp, Altmark, nyligen jagats och bordats på norskt vatten av engelsmännen. På skeppet Altmark fanns 300 undangömda engelska krigsfångar som nu kunde föras i säkerhet.

Det andra skälet var att norrmännen, i Hitlers ögon, brutit sin neutralitet. Därför bestämdes att tyska styrkor skulle skickas för att inta utvalda norska hamnar, flygfältet utanför Oslo och Stavanger, huvudstaden Oslo och flygplatsen i Aalborg i Danmark.

Dessa två skäl var grunden till Hitlers order till ockupationen.

Tyskarna ville nu ha baser i Nordnorge och Hitler beordrade en hög officer, Nikolaus von Falkenhorst att planera och leda ockupationen.

I planen ingick att även sjövägen, via Oslofjorden, invadera Oslo. Vilket den då hypermoderna kryssaren Blücher skulle göra. I övrigt skulle fallskärmsjägare landsättas på olika nyckelpositioner. Därefter via järnväg från Oslo frakta soldater för att komplettera fallskärmstrupperna.

Med 7000 man beredda, 100 talet transportplan som skyddats av en mängd stridsflygplan, samt större delen av Östersjöflottan, påbörjades invaderingen.

Tyskarna var mäktiga, både i antal soldater och moderna krigsutrustning, medan våra grannländer och främst Norge, fortfarande levde med delvis gamla vapen och för lite ammunition. Kanske också främst en avsaknad av handlingsberedskap.

Paul beskrev fortsättningsvis ockupationens fasor och fadäser och fick till slut varma applåder från en tacksam åhörarskara.

Foto BWS

Text: Bo Skandevall