Månadsmöte – Arkeolog Ludvig Papmehl-Dufay – 2018-04-10

När tiden stannade……

Foto Sebastian Jakobsson

Tisdagens månadsmöte inleddes med en berörande föreläsning om: När tiden stannade på järnåldersborgen Sandbyborg på Öland. Arkeolog Ludvig Papmehl-Dufay, lektor vid Kalmar/Linnéuniversitetet och projektledare för utgrävningen av Sandbyborg föreläste.

Efter en tidslinjegenomgång där borgen tidsplacerades till folkvandringstid 400-500 e Kr – läs Ölands Guldålder – med ett uppskattat invånarantal av 15 000 personer och med inte mindre än 15 så kallade ringborgars anläggande, visade föreläsaren på öns storhetstid. Vidare berättades att omkring år 2010 fick myndigheten vetskap om att presumtiva gravplundrare med metalldetektorer börjat genomsöka området. Länsstyrelsen beslöt då om egna detektorundersökningar, som ledde till upptäckten av inte mindre än fem skattgömmor. (Idag 7)

Foto Daniel Lindskog

Sensationella guldfynd kom i dagern vid utgrävningar, plus ett antal utomordentligt utförda konstföremål i form av dräktspännen. Tvenne av dessa inte mindre än 17 cm långa i förgyllt silver.

Guldmynt, ringar, halsband med glaspärlor vittnade om omfattande handelskontakt med Västromerska riket. En del av guldmynten kanske t o m har varit sold för utfört arbete eller uppdrag?

En stor del av föreläsningen kom sedan att handla om det dramatiska slutet för borgen och dess invånare. Angripare hade överraskande anfallit och dräpt allt av manligt kön. Inga kvinnoskelett har påträffats – kanske fördes de bort som slavinnor?

År 2016 grävdes ett helt hus ut – där tiden enligt föreläsaren verkligen stannat. Massakern har givit otroligt mycket information om livet i borgen. 2017 grävdes ytterligare tre hus ut med flera upptäckta skattgömmor. Spännande arkitektoniskt fynd var grundrester av en absid till huset. ”Tempelhuset” benämndes huset ibland av utgrävarna. Spännande slutsats: Säkert hade borgresenärerna vid sina besök i Väst-Rom beundrat kyrkobyggnadernas absider.

Med belysande kartor och bilder berikade föreläsaren sin synnerligen intressanta föreläsning.

Foto BWS

Text: Gunnar Carlberg