Musik – Professor Marie-Louise Rodén – 2018-03-19

SETH SVANHOLM – MÄSTERSÅNGAREN OCH MUSIKERN

*

*

När Senioruniversitetet vid dagens föreläsning återknöt bekantskapen med Marie-Louise Rodén var det inte historieprofessorn utan operaentusiasten vi mötte. Hennes entusiasm för opera och främst för Wagners verk väcktes vid ett besök på Kungliga teatern 1972, och detta ledde i sin tur till ett intresse för Seth Svanholms liv och sångarkarriär, vilket hon tillsammans med Daniele D. Godor dokumenterat i biografin Mästersångaren från Västerås 2015.

Seth Svanholm växte upp i Västerås som nummer två i en syskonskara av tre bröder. Fadern var predikant i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Han hade genom arv efter sin första hustru blivit ekonomiskt välbärgad och kunde tillsammans med sin andra hustru och de tre brödernas mor ge pojkarna en bekymmersfri uppväxt, vilket vi fick exempel på att Seth ibland utnyttjade.

Seth Svanholms studier inriktades i början mot en karriär som kyrkomusiker och sångpedagog. Han var under en tjugoårsperiod från 1929 kantor i Jacobs kyrka i Stockholm och därutöver lärare vid Musikkonservatoriet. I kantorssysslan ingick att leda kyrkans körverksamhet. En av tenorerna i kören var den unge Jussi Björling. Jussi var emellertid inte intresserad av att nöta på sin röst vid körrepetitionerna vilket ledde till att Seth Svanholm till slut kände sig tvingad att avvisa Björling från kören. Jussi lämnade kören med kommentaren ”Försök hitta en bättre tenor om ni kan”. Trots detta blev det en livslång god vänskap mellan de två sångarna.

Seth Svanholm studerade sång för John Forsell på Musikaliska akademien. Han debuterade år 1930 på operan i rollen som Silvio i operan Pajazzo – då som baryton. Han bytte dock snart röstläge till tenor, och var från 1938 främst inriktad på roller i Wagners verk.

Dirigenten Bruno Walter hörde Svanholm i Stockholm år 1938 vilket ledde till engagemang i Wien. Wagner var ju Hitlers favoritkompositör och som skicklig wangertenor blev Svanholm mycket populär och uppskattad i Tyskland under 1940-talet, där han engagerades i många propagandaföreställningar. Han disponerade under denna tid periodvis en villa i Bayreuth vilken ägdes av Hitler.

Från 1945 fick Svanholm engagemang vid Metropolitan i New York och där blev han verksam under tio år. Han turnerade också under denna period som uppskattad liedersångare i Nord- och Sydamerika.

Svanholm återvände till Sverige 1956 som chef för stockholmsoperan där han efterträdde Joel Berglund. Under denna period ansvarade han bland annat för uruppförandet av Aniara år 1959.

Svanholms sista framträdande som sångsolist var vid en minnekonsert för vännen Jussi Björling. En hjärntumör ändade hans liv 1964.

Föreläsningen illustrerades av ett antal inspelningar som finns på You Tube. Där kan den intresserade lyssna till ett stort antal exempel på Seth Svanholms operatolkningar.

*

*
Text: Eskil Fransson
Foto: BWS