Musik – Professor Sven Kristersson – 2018-04-16

Föreläsningen som blev skådespel!

Måndagens föreläsning i musik med Sven Kristersson, professor i sång vid musikhögskolan i Malmö, blev en oförglömlig upplevelse av teater och musik. Ämnet för föreläsningen var: Galendansaren Birger Sjöberg.

*

*

Föreläsaren – läs skådespelaren – inledde med att berätta att man efter Birger Sjöbergs allt för tidiga död 1929, fann en kubikmeter stor låda full med skriftligt material, mycket i form av sångtexter, ej tonsatta. Föreläsaren startade ett projektarbete med forskning kring Birger Sjöbergs liv och gärning samt började också tonsätta några av sångtexterna.

*

*

Tio av dessa fick auditoriet höra och uppleva. Med ytterst välregisserad inlevelse och scenuppträdande, plus ett imponerande beledsagande pianoackompanjemang, framställde så föreläsaren ett drömskt möte i dialogform med Birger Sjöberg och dennes tankar om mottagandet av succén ”Fridas bok” och även ”Kvartetten som sprängdes”, men även det negativa mottagandet av ”Kriser och kransar”. Då kände sig Birger Sjöberg enligt egen utsago som en Galendansare.

*

*

Med en interpretation värdig en professor i sång tolkade Sven Kristersson de 10 av honom själv tonsatta texterna, och med en artikulation värdig en Karl Gerhardsk efterföljare – inte en konsonant eller vokal gick åhörarna förlorade!

Framställningen fullkomligt trollband publiken, inte minst uppgörelsen med Birger Sjöbergs depressiva livsslut och författarångest. Men slutade med den tänkvärda slutsatsen: Texter bör få musikaliska vingar att flyga vidare med!

*

*

Frågestunden efteråt blev en ny upplevelse för åhörarna, då föreläsaren med stort engagemang beskrev sitt tolkningsarbete kring de upphittade texterna.

Text: GUNNAR CARLBERG

Bild: BWS