Historia – Vladislav Savic – 2018-02-26

Nationalismens återkomst – 1930-talet i repris?

*

*

En osäkrare värld styrd av nattliga Tweets

Måndagen den 26 februari 2018. Snöstorm i Stockholm – fullt kaos. Stopp för statsministerns bil i en snödriva. Publikstorm i Växjö – fullt men inte kaos. Stopp för föreläsarens bil i Värnamo.

*

*

Som exempel på nationalism inledde Vladislav Savis föreläsningen med referens till Donald Trumps tal i FN: ”USA first”. Så följde några reflexioner kring FN som ett regelverk, som anger hur långt man kan gå som enskild nation och Margot Wallströms kommentar att FNs roll är att ge lösningar på konflikter, inte att starta konflikter.

Aktuella nationaliseringsprocesser: Jerusalemsambassaden, Nordkoreas kärnvapen och USAs missilförsvarssystem, Kataloniens frigörelse, lagstiftning i Polen, högerextrema krafter i Ungern.

Folkströmmar, nya gränser och ändrade styrkeförhållanden mellan nya och gamla länder (precis som på trettiotalet) bäddar för nationalism och en polarisering, där extremgrupper hetsar varandra.


Första halvan av föreläsningen avslutades med begreppet PK, vilket temporärt fick betyda Paus för Kaffe.

*

*

Efter pausen bad föreläsaren om ursäkt för att han agerat icke-PK-mässigt och att PK står för Politiskt Korrekt. Därmed blev det än klarare varför Donals Trump nämnts inte bara en gång, två gånger eller tre gånger utan många gånger som (varnande) illustration till begreppet PK.

Med anslutning bl a till den aktuella situationen i Sverige fick vi en beskrivning av de politiska partiernas utvecklingsmöjligheter inte bara längs en höger-vänster-skala utan även längs en GALTAN-skala, där GAL står för Grön – Alternativ – Liberal och TAN står för Traditionell – Auktoritär – Nationalistisk. Att i en resumé förklara innebörden i detalj är en utopi. Den intresserade må söka information på nätet eller i ett bibliotek.

Trump, Putin, Erdogan med flera står för hotbilder av olika slag. PK kan bidra till ifrågasättande och nyanseringar med starkare betoning av vad som är sant.

Text: Ulf Söderström
Bild: BWS