Månadsmöten

Den andra tisdagen i månaden inbjudes alla medlemmar till ett månadsmöte.

Programutbudet varierar. Det kan vara en traditionell föreläsning, ett litterärt framträdande eller musik.
Tid 13.30-15.15.

Månadsmötet åtföljs ibland av ett medlemsmöte då styrelsen framför aktuell information till medlemmarna som då självfallet också är välkomna att ställa frågor och komma med förslag till styrelsen om föreningens arbete.
Tid: 15.15-15.30.

Till månadsmötena, som är gratis, behövs ingen föranmälan.

Välkomna!

Tisdag 12 februari, Ulriksbergskyrkan kl. 13.30 – 15.30

Tisdag 12 mars, Ulriksbergskyrkan kl. 13.30 – 15.30

Tisdag 9 april, Ulriksbergskyrkan 13.30 – 15.30

Tisdag 14 maj, Ulriksbergskyrkan 13.30 – 15.30